Willem Elias is voorzitter van het Hisk (Hoger Instituut voor Schone Kunsten) en doctor in de Wijsbegeerte (VUB). 
Verder studeerde hij aan de Rijksuniversiteit te Leiden pedagogie en museologie.

Is als emeritus vanaf 1 oktober 2016 gewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel in het vakgebied culturele educatie, 
waar hij de cursus cultuurfilosofie blijft doceren.

Is kunstcriticus (AICA), lid van ICOM en voorzitter van het Hoger Instituut voor Schone Kunsten (HISK) Vlaanderen.

Lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. 

Auteur van: 'Aspecten van de Belgische Kunst na ’45', Gent, 
Snoeck, 2006, 2008, raadpleegbaar op: http://belgischekunst.be.  Verder is hij auteur van talrijke catalogi en monografieën over Belgische kunstenaars. Wie wil verdiepen in de complexiteit van de moderne kunst kan dit door het lezen van zijn 'Tekens aan de wand', VUBPress, 2011. 
Wie er simpel uitgelegd kennis wil mee maken, leest beter zijn 'Moderne kunst', Luster, 2012.

 

WITH GENEROUS SUPPORT OF